วิธีการสั่งซื้อ

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ Online Banking)

เอมวิกา แฟงพุ่ม
เลขที่ 403-1-16250-2 
ไทยพานิชย์
(สาขา บิ๊กซีสุโขทัย)
ก้องภพ คำคง
เลขที่ 020293972863
ออมสิน
(สาขา คีรีมาศ)

เอมวิกา แฟงพุ่ม
เลขที่ 364-2-68634-9
กสิกรไทย
(สาขา บางเมฆขาว)
ก้องภพ คำคง
เลขที่ 377-4-23140-5
กรุงเทพ
(สาขา สุโขทัย)

สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ส่ง SMS ยืนยันการชำระเงินมาที่ 06 3313 1325 , 08 6468 1075 หรือ LINE ID : freelancesoft
ผู้ซื้อจำเป็นต้องส่งข้อมูลต่อไปนี้
หมายเลข Personal ID
ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า , หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ อีเมล (ถ้ามี)
สลิปการโอนเงิน (ถ้ามี)
ซอฟต์แวร์ที่สั่งซื้อ หรือเช่าใช้งาน อาทิเช่น KP VDORent
หลังจากที่ทางเราได้รับการยืนยันการชำระเงิน และ ข้อมูลผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะส่งหมายเลข Serial No. ไปให้ทาง SMS หรือ อีเมล หรือ LINE ของผู้ซื้อ
สินค้ารับประกันและอัพเกรด รวมถึงบริการรีโมทฟรี 1 ปี (หลังจากนั้นคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม)
Upgrade ฟรี (ใน Version เดียวกัน)
กรณีโปรแกรมมีจุดบกพร่อง ทำให้ไม่สามารถใช้งานต่างๆ ภายในโปรแกรม (แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ เท่านั้น)
กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อแก้ปัญหา คิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แล้วแต่กรณี